0
Prachtig Aandachtig

Privacyverklaring

Prachtig Aandachtig Prachtig Aandachtig, gevestigd aan Oenenburgweg 230, 8072 GR Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.prachtigaandachtig.nl
Oenenburgweg 230, 8072 GR Nunspeet
06-24829095

Corrinne Bax is de Functionaris Gegevensbescherming van Prachtig Aandachtig zij is te bereiken via corrinne@prachtigaandachtig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prachtig Aandachtig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Prachtig Aandachtig verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prachtig Aandachtig verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Uitvoering van de overeenkomst

Prachtig Aandachtig verwerkt jouw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens na toestemming te hebben ontvangen.

Prachtig Aandachtig verstuurt periodiek een nieuwsbrief via MailChimp. Hiervoor wordt uitsluitend gebruik gemaakt van je e-mailadres, wanneer je je hiervoor hebt aangemeld via de website van Prachtig Aandachtig.

Prachtig Aandachtig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prachtig Aandachtig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prachtig Aandachtig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens, personalia en gegevens over de gezondheid en inhoudelijke gegevens die verstrekt zijn tijdens de dienstverleningsovereenkomst > 6 maanden > mogelijk herstarten dienstverlening
 • Betaalgegevens > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
 • Reacties geplaatst onder blogberichten op de website > onbepaalde tijd, zo lang het blogbericht op de website is gepubliceerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prachtig Aandachtig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prachtig Aandachtig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Indienen klachten

Prachtig Aandachtig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prachtig Aandachtig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via corrinne@prachtigaandachtig.nl